مارتین هینترئگر

اتریش
وزن: 83 کیلوگرم
قد: 184 سانتی‌متر
پست: مدافع
تیم باشگاهی: فرانکفورت