سیدو براهینو

بروندی
وزن: 82 کیلوگرم
قد: 180 سانتی‌متر
پست: مهاجم