آلین توشکا

رومانی
وزن: 80 کیلوگرم
قد: 181 سانتی‌متر
پست: مدافع