آرونا کانه

ساحل عاج
وزن: 78 کیلوگرم
قد: 181 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: سیواس سپور