وداد ایبیشویچ

بوسنی و هرزگویین
وزن: 83 کیلوگرم
قد: 188 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: هرتا برلین