مامه بابا تیام

سنگال
وزن: 79 کیلوگرم
قد: 185 سانتی‌متر
پست: مهاجم