فرانچسکو رنتزتی

ایتالیا
وزن: 63 کیلوگرم
قد: 174 سانتی‌متر
پست: مدافع