ادر

پرتغال
وزن: 81 کیلوگرم
قد: 190 سانتی‌متر
پست: مهاجم