مارکوس برگ

سوئد
وزن: 75 کیلوگرم
قد: 184 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم ملی: سوئد