گئورگی ملکادزه

روسیه
وزن: 77 کیلوگرم
قد: 181 سانتی‌متر
پست: مهاجم