فرانچسکو ویکاری

ایتالیا
وزن: 80 کیلوگرم
قد: 190 سانتی‌متر
پست: مدافع
تیم باشگاهی: اسپال