المامی توره

مالی
وزن: 72 کیلوگرم
قد: 182 سانتی‌متر
پست: مدافع
تیم باشگاهی: فرانکفورت