دوریان Dessoleil

بلژیک
وزن: 66 کیلوگرم
قد: 184 سانتی‌متر
پست: مدافع