ناتان De Medina

بلژیک
وزن: 78 کیلوگرم
قد: 183 سانتی‌متر
پست: مدافع