مکس آلن گریدل

ساحل عاج
وزن: 70 کیلوگرم
قد: 177 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: تولوز