خوما باباکار

سنگال
وزن: 85 کیلوگرم
قد: 191 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: لچه