ماکسیم Busi

بلژیک
وزن: 75 کیلوگرم
قد: 182 سانتی‌متر
پست: مدافع