گراتزیانو پله

ایتالیا
وزن: 84 کیلوگرم
قد: 194 سانتی‌متر
پست: مهاجم