آنتوان والریو

فرانسه
پست: هافبک
تیم باشگاهی: نیمس المپیک