آیتور Paredes Casamichana

اسپانیا
قد: 186 سانتی‌متر
پست: مدافع