محمد محمد البريک

عربستان سعودی
وزن: 85 کیلوگرم
قد: 173 سانتی‌متر
پست: مدافع
تیم ملی: عربستان سعودی