تئو بونگوندا

بلژیک
وزن: 64 کیلوگرم
قد: 177 سانتی‌متر
پست: مهاجم