اولگ Veretilo

بلاروس
قد: 180 سانتی‌متر
پست: مدافع