ویسنته اسکودرو

اسپانیا
پست: هافبک
تیم باشگاهی: والنسیا