کریستین ریورو

اسپانیا
پست: دروازه بان
تیم باشگاهی: والنسیا