میگل آنخل کیفو

اسپانیا
وزن: 65 کیلوگرم
قد: 174 سانتی‌متر
پست: مدافع