خوزه مانوئل Martins Teixeira Gomes

پرتغال
تیم باشگاهی: ماریتیمو