اوساما Darfalou

الجزایر
وزن: 80 کیلوگرم
قد: 184 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: ویتسه آرنهم