موسی مارگا

مالی
قد: 183 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: پورتو