مائوریتزیو دومیتزی

ایتالیا
وزن: 83 کیلوگرم
قد: 185 سانتی‌متر
پست: مدافع