الساندرو دیامانتی

ایتالیا
وزن: 75 کیلوگرم
قد: 180 سانتی‌متر
پست: مهاجم