عزیز عزيز بوهدوز

مراکش
وزن: 88 کیلوگرم
قد: 188 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم ملی: مراکش