آلیاژ استرونا

اسلوونی
وزن: 81 کیلوگرم
قد: 188 سانتی‌متر
پست: مدافع