موسی جوارا

گامبیا
پست: هافبک
تیم باشگاهی: بولونیا