محمد نژادمهدی

ایران
قد: 184 سانتی‌متر
پست: مدافع
تیم باشگاهی: ذوب آهن اصفهان