ژوائو پدرو Sousa Silva

پرتغال
وزن: 78 کیلوگرم
قد: 185 سانتی‌متر
پست: مهاجم
تیم باشگاهی: ویتوریا گیمارش