مکس Reinthaler

ایتالیا
وزن: 83 کیلوگرم
قد: 193 سانتی‌متر
پست: مدافع