تیری کوریا

پرتغال
پست: مدافع
تیم باشگاهی: والنسیا