آدولف هوتر

اتریش
پست: هافبک
تیم باشگاهی: فرانکفورت