اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - 18:30 - هفته 37
مسابقات سگوندا دیویژن اسپانیا
رویداد‌های بازی
'15
گلزن: رائول ده توماس
'40
گلزن: خاویر پوادو
'44
آدرین امباربا
'45
Alexander David González Sibulo
'62
ورود: فرانسیسکو مریدا خروج: سرجی داردر
'62
ورود: رامون Enríquez Rodríguez خروج: جیرو خایرو
'62
ورود: خیمو مونیوز خروج: کریستین رودریگز
'66
کیدی باره
'70
ورود: اشتفان اشچپوویچ خروج: Cayetano Quintana Hernández
'71
ورود: نیکولاس ملامد ریبائودو خروج: آدرین امباربا
'71
ورود: ونجیه لی وو خروج: لاندری دیماتا
'81
ورود: هایتم Abaida خروج: اسماعیل Casas Casado
'82
ورود: پل لوزانو خروج: کیدی باره
'82
ورود: اسکار ملندو خروج: خاویر پوادو
'85
پل لوزانو
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو