اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - 21:00 - هفته 34
مسابقات لالیگا اسپانیا
رویداد‌های بازی
'39
گلزن: روبن سوبرینو
'46
ورود: کندی نونس دو ناسیمنتو خروج: خوزه آنتونیو رودریگز
'46
ورود: ویکتور دیاز خروج: Nehuén انزو پرز
'54
ورود: روبرتو سولدادو خروج: یانجل هررا
'64
ورود: Luis Javier Suárez Charris خروج: داروین ماچیس
'65
ورود: جیرو Izquierdo González خروج: سالوا Sánchez Ponce
'66
Luis Javier Suárez Charris
'72
ماکسیم گونالونس
'74
آلوارو نگردو
'75
روبن سوبرینو
'77
خواکین خوزه مارین رویز
'78
ورود: Anthony Rubén آنتونی لوزانو خروج: آلوارو نگردو
'79
ورود: فدریکو ویکو خروج: کندی نونس دو ناسیمنتو
'87
روبرتو سولدادو
'87
روبرتو سولدادو
'88
آنخل مونتورو
'90 +2
آرون اسکاندل
'90
ورود: خون آندر Garrido Moracia خروج: خوزه ماریا Martín-Bejarano Serrano
'90
ورود: فیلیپ Malbašić خروج: ایوان آلخو
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو