اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ - 20:45 - هفته 36
مسابقات سگوندا دیویژن اسپانیا
رویداد‌های بازی
'9
گلزن: خاویر پوادو
'20
فرناندو کالرو
'32
آلوارو Lemos Collazo
'40
آلوارو Lemos Collazo
'43
ورود: الکس Díez Salomón خروج: اسکار کلمنته
'46
ورود: لوئیس لوپز خروج: فرناندو کالرو
'46
ورود: خاوی کاستیانو خروج: روبرتو گونزالس
'49
اریک Curbelo de la Fe
'49
آدرین امباربا
'52
لاندری دیماتا
'57
ورود: Kirian Rodríguez Concepción خروج: Maikel Mesa Piñero
'58
ورود: فابیو فابیو گونزالس خروج: سرخیو Ruiz Alonso
'59
ورود: نیکولاس ملامد ریبائودو خروج: خاویر پوادو
'59
ورود: اسکار ملندو خروج: لاندری دیماتا
'62
ورود: Eduardo David Espiau Hernández خروج: سرخیو آرائوخو
'68
ورود: پل لوزانو خروج: کیدی باره
'77
ورود: ماتیاس ازکوئل وارگاس خروج: آدرین امباربا
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو