اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - 20:45 - هفته 35
مسابقات سگوندا دیویژن اسپانیا
رویداد‌های بازی
'11
اسکار کلمنته
'16
الکس Benítez Palomero
'18
Juan De Dios Rivas Margalef
'57
ورود: آریدای کابررا خروج: فران Crespo García
'60
آلوارو Lemos Collazo
'61
ورود: محمد Benkhemassa خروج: جیرو خایرو
'61
ورود: خیمو مونیوز خروج: جوزابد سانچز
'71
ورود: اشتفان اشچپوویچ خروج: Cayetano Quintana Hernández
'74
ورود: Eduardo David Espiau Hernández خروج: اسکار کلمنته
'78
گلزن: اشتفان اشچپوویچ
'85
گلزن: سرخیو آرائوخو
'89
ورود: الکس Díez Salomón خروج: آلوارو Lemos Collazo
'89
ورود: Alberto Miguel Quintana Moreno خروج: رامون Enríquez Rodríguez
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو