اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ - 21:30 - هفته 27
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
'31
لوکاس Verissimo da Silva
'35
گلزن: آنتوان Leautey
'46
ورود: اورتون Sousa Soares خروج: لوکاس Verissimo da Silva
'61
ورود: پیتزی فرناندز خروج: عادل تاعرابت
'62
ورود: Darwin Gabriel Núñez Ribeiro خروج: جانلوکا والدشمیت
'65
ورود: Joaquim Claude Gonçalves Araújo خروج: پدرو پدرینیو
'77
ورود: ساموئل Dias Lino خروج: دیوید Rosendo Marques
'77
ورود: Kanya Fujimoto خروج: آنتوان Leautey
'81
گلزن: Lourency do Nascimento Rodrigues
'85
ورود: Pedro Victor Delmino da Silva خروج: الکس گریمالدو
'85
ورود: فرانکو چروی خروج: جولین وایگل
'87
ویتور Carvalho Vieira
'90 +2
Dênis César de Matos
'90 +1
ورود: دیوگو da Costa Silva خروج: ژوائو کارلوس Araújo Fonseca Silva
'90 +1
ورود: Henrique Martins Gomes خروج: Lourency do Nascimento Rodrigues
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو