اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ - 19:00 - هفته 26
مسابقات لیگ پرتغال
رویداد‌های بازی
'3
گلزن: یوسوفا انجیه
'10
گلزن: ژاسینتو دالا
'35
Yanis Hamache
'38
گوستاوو Affonso Sauerbeck
'46
Judilson Mamadu پله
'57
Yanis Hamache
'59
Judilson Mamadu پله
'61
ورود: Jesús Alejandro Gómez Molina خروج: یوسوفا انجیه
'61
ورود: فابیو کوئنترائو خروج: Judilson Mamadu پله
'61
ورود: مانوئل Da Silva Cafumana خروج: سباستین سباستین پرز
'67
ورود: ناتان Santos de Araujo خروج: Reggie Cannon
'68
ورود: Nuno Miguel Valente Santos خروج: گوستاوو Affonso Sauerbeck
'70
گلزن: کارلوس مانه
'82
ورود: Ronan David Jerônimo خروج: پدرو Gaspar Amaral
'82
Ronan David Jerônimo
'90 +4
لئوناردو da Silva Vieira
'90 +3
گلزن: فابیو کوئنترائو
'90
Alberth Josué Elis Martínez
'90 +6
چیدوزی آوازیم
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو