اطلاعات بازی
زمان بازی یکشنبه ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ - 20:45 - هفته 33
مسابقات سگوندا دیویژن اسپانیا
رویداد‌های بازی
'7
گلزن: خوزه مانوئل آرنایز
'29
گلزن: رابرت ایبانیز
'38
ورود: روبرتو روزالس خروج: اونای باستینزا
'38
ورود: ویکتور García Raja خروج: آرون Rey Sánchez
'38
ورود: آنتونیو Romero Boza خروج: گرگوریو Sierra Pérez
'48
بورخا باستون
'59
گلزن: اسکار Rubio Fauria
'62
ورود: خوان مونیوز خروج: خاویر اراسو
'62
ورود: لویس پره آ خروج: روبن پاردو
'73
ورود: رودریگو تارين خروج: بورخا باستون
'73
ورود: گاکو شیباساکی خروج: رابرت ایبانیز
'73
ورود: ادگار Hernández Marcé خروج: Heber Pena Picos
'77
گاکو شیباساکی
'82
ورود: نستور Querol Mateu خروج: گورکا گوروزتا
'83
اسکار Rubio Fauria
'90
لویس پره آ
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو