اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۰ - 21:30 - هفته 32
مسابقات سگوندا دیویژن اسپانیا
رویداد‌های بازی
'24
سرجی پالنسیا
'26
گلزن: تونی رایو
'39
ادریسو بابا محمد
'45 +1
روبن پاردو
'46
ورود: کوین بوا خروج: روبن پاردو
'46
ورود: خوان مونیوز خروج: سرجی پالنسیا
'60
ورود: بورخا باستون خروج: رابرت ایبانیز
'61
ورود: خوزه مانوئل آرنایز خروج: سابین مرینو
'62
تونی رایو
'69
ورود: الکساندر سدلار خروج: ادریسو بابا محمد
'69
ورود: آمات اندیایه خروج: جوردی امبولا
'72
ورود: آلوارو Giménez Candela خروج: آبدون پراتس
'73
ورود: خاویر اراسو خروج: روبرتو روزالس
'81
کنت اومرو
'89
ورود: Brian Ezequiel کوفره خروج: آنتونیو Sánchez Navarro
'90 +4
برایان Oliván Herrero
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو