اطلاعات بازی
زمان بازی پنجشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ - 22:20 - هفته 25
مسابقات لیگ حرفه‌ای
رویداد‌های بازی
'5
Gilles Arnaud Sutchuin Djoum
'10
عزالدین دوخه
'16
Karim El Berkaoui
'22
Abdulrahman عبدالرحمن غريب
'28
گلزن: Gilles Arnaud Sutchuin Djoum
'46
ورود: Omar Jihad عمر السومة خروج: امبایه نیانگ
'46
ورود: الکساندرو میتریتا خروج: مروان حسین حسين المقهوی
'46
ورود: سلمان سلمان المؤشر خروج: Sultan Madash
'58
عبدالله عبدالله ترمين
'60
ورود: Ronnie Alan Fernández Sáez خروج: Karim El Berkaoui
'68
ورود: محمد Al Doseri خروج: عبدالله Almogren
'70
ورود: Mohanad مهند عسيری خروج: Driss Fettouhi
'72
گلزن: Mohanad مهند عسيری
'80
ورود: Jaber Issa Mohammed مصطفی خروج: مارکو مارین
'81
ورود: Mohamed Falah Al-Sahli خروج: احمد احمد الزين
'81
ورود: Ali Hassan علی الاسمری خروج: Abdulrahman عبدالرحمن غريب
'81
Khalid Abdulaziz Al-Khathlan
'90 +1
Omar Jihad عمر السومة
'90
عبدالله Al Fahad
'90 +6
محمد Al Doseri
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو