اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ - 21:30 - هفته 2
مسابقات مقدماتی جام جهانی اروپا
رویداد‌های بازی
'39
ورود: Neophytos مایکل خروج: Demetris Demetriou
'40
گلزن: ماریو پاشالیچ
'46
ورود: یوزیپ یورانوویچ خروج: شیمه ورسالیکو
'46
ورود: Pieros Soteriou خروج: ماریوس الیا
'48
دویه چالتا سار
'57
ورود: آندری کراماریچ خروج: آنته بودیمیر
'66
ورود: Mislav Oršić خروج: ماریو پاشالیچ
'66
ورود: نیکولا ولاشیچ خروج: یوزیپ برکالو
'67
ورود: گريگوريس كاستانوس خروج: کوستاکیس آرتیماتاس
'67
ورود: Fotios Papoulis خروج: مارینوس Tzionis
'69
ایوان پریشیچ
'77
ورود: متئو کواچیچ خروج: ایوان پریشیچ
'82
ورود: استلیوس آندرو خروج: کونستانتینوس Laifis
'90 +3
متئو کواچیچ
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو