اطلاعات بازی
زمان بازی شنبه ۷ فروردین ۱۴۰۰ - 18:30 - هفته 2
مسابقات مقدماتی جام جهانی اروپا
رویداد‌های بازی
'11
الکساندر گولووین
'12
میها مولیا
'26
گلزن: آرتم زیوبا
'36
گلزن: یوزیپ ایلیچیچ
'43
فدر کودریاشوف
'49
ورود: الکسی میرانچوک خروج: الکساندر گولووین
'61
ورود: نیتس اسکوبیتس خروج: پتار استویانوویچ
'62
ورود: آمدی وتری خروج: جاکا بیجول
'68
ورود: ویاچسلاو کاراوائف خروج: یوری ژیرکوف
'75
ورود: دامیان بوهار خروج: میها زایتس
'75
ورود: هریس ووچکیچ خروج: آندراژ اشپورار
'77
الکسی میرانچوک
'86
ورود: ماکسیم Mukhin خروج: ریفات جمالدینوف
'86
ورود: آنتون زابولوتنی خروج: آرتم زیوبا
'86
ورود: لوکا زاهوویچ خروج: سندی Lovric
'89
لوکا زاهوویچ
اخبار
نتایج‌زنده
جداول
جدول‌ پخش
گفتگو